Устойчиво развитие в Декатлон

Устойчиво развитие в  Декатлон

img-project
КАКВО Е ЕКОДИЗАЙН?

За нас “екодизайн” е процесът по създаване на стоки и услуги, които не само отговарят на очакванията и изискванията на потребителите, но и оказват минимално въздействие върху околната среда.

За да получи статут на екодизайн, всеки продукт, произведен от Декатлон, трябва да бъде с поне 20% по-устойчив и екосъобразен в сравнение с предходния модел. За целта се използват подходящи суровини и производствени процеси, за да се ограничи до минимум въглеродният отпечатък от дейностите ни.

Промяната започва от нас
РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ
За направата на нашите нови продукти използваме:
 • рециклиран полиестер
 • рециклиран и органичен памук
 • рециклирана пластмаса и каучук
 • ПО-ЕКОЛОГИЧНИ МЕТОДИ НА БАГРЕНЕ
  Недостигът и замърсяването на водите е един от основните проблеми, пред които сме изправени. За багренето на килограм текстил са необходими между 100 и 150 литра вода. Ето защо нашите екипи работят за намиране и прилагане на иновативни багрилни методи, намаляващи използването и замърсяването на водата. Такива методи са Dope Dyed и Biton.
  ЕКОИНИЦИАТИВИ
  Провеждаме събития и подкрепяме инициативи, които имат за цел да повишават обществената информираност, да изграждат екологична култура и да вдъхновяват към поемане на лична отговорност към околната среда.
  НАШЕТО ОБЕЩАНИЕ: СЪЗДАВАМЕ ВСИЧКИ НАШИ ПРОДУКТИ С ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО ИЗПОЛЗВАМЕ ОТГОВОРНО ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

  Чрез измерване и наблюдение на въздействието върху околната среда на нашите продукти по време на целия им жизнен цикъл въвеждаме нови екосъобразни и устойчиви решения, като продължаваме да гарантираме на нашите потребителите най-доброто съотношение между цена и качество.

  Всички наши технолози и дизайнери участват в процеса по създаване на продукти, които са с по-висока издръжливост, могат да бъдат поправяни и рециклирани.

  Успяваме да намалим въглеродния си отпечатък чрез използване на суровини от устойчиви или възобновяеми източници. Нашата цел е:

 • 2,5% по-нисък въглероден отпечатък на продаден продукт през 2018 г.
 • 40% по-нисък въглероден отпечатък на продаден продукт през 2026 г.
 • 0% неутрален въглероден отпечатък на продаден продукт през 2030 г.
 • 5% продукти с екодизайн през 2020 г.
 • 100% продукти с екодизайн през 2026 г.
 • img-promise
  ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ЕКОПРОДУКТИ И ПРОЕКТИ
  eko-product
  Полар за преходи, Quechua MH100
  75% от нашите поларени изделия се произвеждат от рециклирана пластмаса, като целта ни е до 2021 г. да достигнем 100%. Използването на рециклирани материали не променя по никакъв начин характеристиките на продуктите, но има предимството да е по-екосъобразно. Към момента Декатлон преработва над 39 милиона пластмасови бутилки годишно, които служат за производството на полареното ни облекло.
  Към продукта
  eko-product
  Туристически обувки за преходи
  За да се намали въглеродният отпечатък от производството на обувките ни за трекинг, проведохме множество тестове и направихме много промени в дизайна и използваните материали, като същевременно запазихме комфорта, външния вид и издръжливостта на обувките. Ето защо за производството на тези обувки дизайнерският екип на Quechua използва изцяло естествени и екосъобразни материали - естествена кожа от отпадъчни продукти от хранително-вкусовата промишленост и 100% рециклиран полиестер.
  Към продукта
  eko-product
  Йога с Domyos
  Памукът, добит от биоземеделие, се отглежда без използване на химически продукти. Чрез методите на биоземеделието се цели намаляване на вредното въздействие върху околната среда. По този начин се опазва биологичното разнообразие и плодородието на почвите и се намалява рискът от замърсяване на подпочвените води.
  Към продукта
  eko-product
  Екоторбички
  Според специалисти стотици милиони тонове пластмаса замърсяват океаните, като с най-голям дял са продуктите за еднократна употреба. Ето защо ние в Декатлон предприемаме мерки, които имат за цел промяна на потребителските навици, като ограничаваме употребата на пластмаса и я заменяме с устойчиви материали или такива, подлежащи на рециклиране. Една от стъпките ни в тази посока беше премахването на найлоновите торбички във физическите ни магазини и замяната им с хартиени от рециклирани материали. През 2020 г. стартира и инициативата ни за засаждане на дървета, която е обвързана с покупката на нашата нова памучна торбичка за многократна употреба.
  eko-product
  Декатлон Подуяне и Декатлон Пловдив с екосертификат LEED
  LEED е международно призната система за зелено сертифициране на сгради, която се фокусира върху подобряване на важни показатели в строителството: енергийна и водна ефективност, намаляване на CO2 емисиите, устойчиво управление на ресурсите и тяхното въздействие. Сертификат се получава след кандидатстване и покриване на критерии по точкова система за различни видове сгради. Магазините ни Декатлон Подуяне и Декатлон Пловдив са носители на екосертификат LEED, като сградите са построени в съответствие със световните стандарти за зелено строителство.
  Открий всички екопродукти
  Към категорията