Decathlon

СИГУРНО ПЛАЩАНЕ

ЗАЩИТЕНО ПАЗАРУВАНЕ
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

Плащането е на цялата стойност (посочена в имейла за завършена поръчка) и се заплаща в български лева, директно на куриера при получаване на пратката.

ПЛАЩАНЕ С КРЕДИТНА/ДЕБИТНА КАРТА ОНЛАЙН

Плащането онлайн се извършва с лична кредитна/дебитна карта или карта на Вашата фирма – при безопасни условия. Приемат се кредитни и дебитни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код).

Decathlon.bg използва ACI Worldwide, международен картов оператор (за гарантиране на сигурността на транзакциите).

За коректното извършване на транзакцията чрез ACI Worldwide трябва да предоставите кода на кредитната/дебитната карта (всички цифри от 4-те групи на лицевата страна на картата, без интервали), дата на изтичане и отпечатаните последни три цифри от гърба на картата с вашия подпис (в зависимост от картата, те могат да липсват).

Независимо от валутата, с която разполагате в сметката, транзакциите се извършват в евро според актуалния обменен курс, определен от Вашата банка, както и според условията на картата.

При плащане чрез ACI Worldwide, обработката на данните за Вашата карта се извършва само и единствено от сървърите на ACI Worldwide. Decathlon.bg не обработва и съхранява детайли относно Вашата кредитна или дебитна карта.

Сумата от Вашата кредитна/дебитна карта ще бъде изтеглена, когато поръчката Ви е готова за изпращане.

КАРТА ПОДАРЪК ОТ DECATHLON

Ако имате карта подарък от Decathlon, можете да я използвате, за да платите цялата сума на поръчката или само част от нея. За повече информация кликнете: Карта подарък.

ПРАВО НА ЖАЛБА

При плащане онлайн с кредитна или дебитна карта вие имате право на жалба относно предоставената платежна услуга в срок до 2 години от транзакцията в съответствие с разпоредбите на Директива ЕС 2015/2366 за платежните услуги, както и на чл.174 и следващите от Закона за платежните услуги и платежните системи. Жалбата следва да подадете на имейл [email protected], като ще ви бъде отговорено в законоустановените срокове и в съответствие с процедурата за разглеждане на жалби на доставчика на платежни услуги. В случай на непроизнасяне по жалбата ви или на неудовлетвореност от решението по нея може да се обърнете към Помирителната комисия за платежни спорове на и да подадете жалба до нея: ПКПС.