Document

ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМ ОТ 2-ГОДИШНАТА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ В ДЕКАТЛОН?

  1. Касовият бон е Вашата гаранция. Винаги, когато предявявате рекламация на продукт, трябва да представите оригиналния касов бон или фактура, с които сте закупили продукта.
  2. При предявяване на рекламация, подгответе продукта в неговата цялост (напр. със стелки, връзки, етикети, ако са налични и др.). Ако не можем да идентифицираме продукта, рекламацията може да не бъде удовлетворена.
  3. Представете своята карта Декатлон, ако сте я използвали при закупуване на продукта.
  4. Нашите сътрудници ще проверят дали продуктът подлежи на гаранционно връщане. Ако продуктът има фабричен дефект, ще го поправим или ще го заменим с нов продукт. Ако не можем да поправим или заменим продукта с нов, ще възстановим заплатената за продукта цена. Ако продуктът не отговаря на гаранционните условия за фабричен дефект или срок на гаранцията, рекламацията може да не бъде удовлетворена.
  5. Пълните гаранционни условия на продуктите на Декатлон можете да намерите на тук .

Стоките, предлагани от Декатлон България ЕООД в магазините му и онлайн на decathlon.bg са с гаранционен срок от 2 (две) години, независимо от срока на законовата гаранция. Декатлон България ЕООД може по своя преценка да предоставя стоки и с по-дълъг гаранционен срок, за което уведомява своите потребители по подходящ начин.
Гаранцията покрива фабрични дефекти или скрити дефекти на продуктите, различни от изхабяване поради обичайна употреба. Гаранцията не покрива щети, причинени на продукта в резултат на неправилни външни въздействия, като умишлено или неумишлено увреждане на материята. По конкретно, Декатлон България ЕООД отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува към момента на закупуването на продукта. В случай, че претенцията за рекламация се направи до 12 месеца след закупуване на продукта е задължение на Декатлон да докаже наличието или липсата на дефект. След изтичането на 12 месеца това задължение е за потребителя.
Рекламация може да предявите в магазините на Декатлон на гише Информация, като задължително трябва да представите фискалния бон(касовата бележка) за покупката и продукта, за който предявявате рекламация. При липса на касова бележка искането ви за рекламация няма да може да бъде разгледано. Ако нямате възможност да посетите някой от обектите ни или продуктът, с който разполагате е прекалено обемен и тежък (фитнес уреди, тенис маси и др.), може да предявите рекламация, като се свържете с Националния ни център за обслужване на клиенти на телефон 02/ 902 10 70. Ще ви бъде заявено посещение от куриер, чрез който да изпратите продукта, като всички разходи за куриерската услуга ще бъдат за сметка на Декатлон.
За да съответства на договора за продажба и да няма фабричен дефект, потребителската стока трябва да притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от Декатлон, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.
За избягване на всякакви съмнения и неясноти, Декатлон България ЕООД посочва предназначението, начина и честотата на употреба за всяка стока на своята интернет страница – www.decathlon.bg.
Ако потребител върне стока без основателна причина или без да е прочел или следвал указанията в ръководствата за употреба и поддръжка на оборудването, поместени на уебсайта, ще се счита, че искането за рекламация е неоснователно.
Имате възможност да изберете как да върнете стоката и дали искате да застраховате пратката срещу загуба, кражба или щети. Декатлон България ЕООД не покрива никаква част от тези разходи и не носи отговорност, ако пратката ви бъде загубена или повредена.
Освен това вие носите отговорност за опаковането на стоката така, че да няма риск от повреда или компрометиране на качеството й при превоза и доставката до нас.
Моля, пазете касовия си бон (платежен документ). Той е Вашата гаранция! За всички замени и/или връщания в магазините на Декатлон, както и при онлайн пазаруване се изисква касов бон.