Скрий филтрите
Активни филтри 0
Сортиране по:
Активни филтри 0

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА КЛИЕНТСКА ЛОЯЛНОСТ НА ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

Настоящите общи условия се отнасят за програмата за клиентска лоялност на ДЕКАТЛОН България ЕООД (“ДЕКАТЛОН”).

Програмата за лоялност се предлага на всички клиенти - физически лица, които имат електронна поща, по-долу наричани "Притежател на профил" или "Клиентът".

При представяне на профил  ДЕКАТЛОН програмата за лоялност е валидна за всички покупки, направени:

• във всички магазини на ДЕКАТЛОН в България

• през www.decathlon.bg

Профилът ДЕКАТЛОН и интернет профила са безплатни.

Дефиниции:

В тези общи условия се прилагат следните дефиниции:

Програма за клиентска лоялност означава програмата за клиентска лоялност на ДЕКАТЛОН, при която на членовете ще бъде издаден дигитален профил ДЕКАТЛОН или

Профил ДЕКАТЛОН означава профил, създаден на клиент на ДЕКАТЛОН, който се е присъединил към Програмата за клиентска лоялност на място в магазин на Декатлон;

Интернет профил означава профил, създаден на клиент на ДЕКАТЛОН, който се е присъединил онлайн към Програмата за клиентска лоялност чрез регистрация и създаване на профил на интернет страницата www.decathlon.bg.

1. Условия за ползване

1.1 Тези условия за ползване уреждат условията, при които ДЕКАТЛОН администрира Програмата си за клиентска лоялност. Със съгласието си да участва в Програмата за клиентска лоялност, дадено чрез създаването на профил онлайн или в магазин на Декатлон, притежателят на профил приема условията, определени в този документ.

1.2 Тези условия за ползване са налични безплатно при поискване на информационните гишета в магазините на ДЕКАТЛОН или онлайн на www.decathlon.bg.

1.3 Всички притежатели на профил по Програмата за клиентска лоялност трябва да са лица на възраст над 18 години.

1.4 Притежателите на профил следва да гарантират, че всякакви промени в името или имейл адреса им ще бъдат съобщени чрез някой от следните методи:

• като предоставят съответната информация на служител на информационното гише на най-близкия за картодържателя магазин на ДЕКАТЛОН;

• като влязат в профила си на www.decathlon.bg; или

• като изпратят имейл до [email protected]

1.5 Клиентски профил  ДЕКАТЛОН и/или интернет профил и/или ползите, предоставени от такъв профил, не могат да се прехвърлят, да бъдат продавани, купувани, търгувани и/или копирани по никакъв начин и могат единствено да бъдат използвани от притежатeля, който е назован и регистриран като притежател на клиентски профил ДЕКАТЛОН.

1.6 Профил ДЕКАТЛОН и/или интернет профил, които са предоставени, остават отговорност на притежателя му по Програмата за клиентска лоялност, както и данните за сигурност относно сметката му. ДЕКАТЛОН не носи отговорност за загуба, произтичаща от това, че притежателя на профил не е осигурил съхраняването на тези елементи.

1.7 ДЕКАТЛОН може по всяко време да откаже да издаде или да изтегли, отмени или спре всеки профил ДЕКАТЛОН, интернет профил, независимо под каква форма, и/ или да премахне притежателя му от Програмата за клиентска лоялност, когато ДЕКАТЛОН основателно счита, че е налице:

1.7.1 злоупотреба или опит за злоупотреба с програмата;

1.7.2 неправомерно използване на профила от притежателя и/или трето лице, действащо от името на притежателя на картата;

1.7.3 нарушение или опит за нарушение на тези условия;

1.7.4 поведение, свързано с Програмата за клиентска лоялност или ДЕКАТЛОН, което включва кражба, неправомерни действия, оскърбително или обидно поведение или предоставяне на невярна или подвеждаща информация.

Ако ДЕКАТЛОН откаже да издаде, изтегли, отмени или прекрати профил ДЕКАТЛОН, интернет профил, описани в точки 1.7.1 до 1.7.4 по-горе, Притежателят на профил  няма право на обезщетение от каквото и да било естество.

1.8 притежател на профил на програмата за клиентска лоялност може да напусне програмата във всеки един момент, както и да поиска личните му данни да бъдат изтрити и профила му премахнат, като отправи искане за това по електронен път на [email protected] или на място в магазина на гише Информация. При напускане на Програма за клиентска лоялност притежателите на профил се лишават от правото на точки, които вече са натрупани или издадени.

1.9 Профилът ДЕКАТЛОН и интернет профила са безплатни.

2. Заявление за Програмата за клиентска лоялност на Decathlon

2.1 За да участват в Програмата за клиентска лоялност, клиентите трябва да:

2.1.1 Потърсят продавач-консултант в магазините за съдействие на издаване на профила или

2.1.2 онлайн – като влезете в сайта www.decathon.bg в пространството за "Профил ДЕКАТЛОН". При правилно попълване на формуляра-заявление, на клиентите ще бъде създаван онлайн профил за лоялност към ДЕКАТЛОН, 

2.2 Притежателите на профил ДЕКАТЛОН могат да регистрират профила си за лоялност онлайн, като отидат на www.decathon.bg и влязат в пространството "Профил ДЕКАТЛОН" и регистрират профила си.

2.3 Програмата за клиентска лоялност е само за лично и потребителско ползване. Никой профил ДЕКАТЛОН, интернет профил, предоставяни по Програмата за лоялност на клиентите, не могат да се използват за търговска сделка или с търговска цел.

2.4 Притежателят на профил гарантира, че цялата информация, която е предоставил на ДЕКАТЛОН, за да стане член на Програмата за клиентска лоялност, е вярна. Притежателят на профил поема цялата отговорност за всяка невярна, непълна или неактуална информация.

2.5 Програмата за клиентска лоялност и всеки профил ДЕКАТЛОН и/или интернет профил е валиден във всички магазини на ДЕКАТЛОН в България, Франция, Испания,

Белгия, Холандия, Италия, Бразилия, Великобритания, Германия, Португалия, Унгария, Чехия, Румъния, Полша, Русия и Турция. Програмата е валидна и онлайн на www.decathlon.bg.

3. Привилегии от Програмата за лоялност

3.1.1 Притежателите на профили по Програмата за лоялност могат да се възползват от следните предимства:

3.1.2 Специални предимства при събития и безплатни събития, провеждани от ДЕКАТЛОН;

3.1.3 Ексклузивни услуги тип “Сервиз” предлагани в различните магазини;

3.1.4 Една безплатна услуга тип “Сервиз” на календарна година;

3.1.5 Лично уведомление за прекратяване предлагането или изтегляне на продукт поради причини, свързани с качеството и/или безопасността;

3.1.6 Връщане на продуктите в търговски вид, закупени от ДЕКАТЛОН по всяко време с оригинална касова бележка, ксерокопие или на дигитален носител с ясна и отчетлива информация, в рамките на 365 дни от покупката.

3.1.7 Тест на продукти в 14 дневен срок с предварително маркиран профил, срещу предоставяне на касова бележка, ксерокопие или дигитален носител с ясна и отчетлива информация.

3.1.8 Лично уведомление и покани за местни и национални спортни събития.

4. Допълнителни услуги в Програмата за лоялност:

4.1 Когато ДЕКАТЛОН или някой от неговите доставчици, по причини, свързани с качеството и/или безопасността, вземе решение за прекратяване предлагането или изтегляне на продукт, ДЕКАТЛОН има възможност да се свърже лично с всеки клиент, който е част от програмата (услуга, предлагана за всички покупки, направени с помощта на профил ДЕКАТЛОН на касата). Информацията ще бъде предоставена по преценка на ДЕКАТЛОН по електронна поща, поща или чрез телефонно обаждане. ДЕКАТЛОН не носи отговорност, ако данните за контакт на клиента не са актуални.

4.2 Клиентът автоматично ще получава имейли, свързани с програмата за лоялност. Отказът да приеме тези имейли го освобождава от участие в Програмата за лоялност по профил ДЕКАТЛОН в съответствие с член 8.3.6.

4.3 ДЕКАТЛОН съобщава на клиентите за специални оферти и спортни събития, организирани от местния магазин или на национално ниво. Клиентите могат да получават съобщения от партньорски дружества в рамките на мрежата на ДЕКАТЛОН (и по-специално от други компании от DECATHLON мрежата), освен ако клиентът изрично е обявил, че не желае да получава такива съобщения.

5. Отговорност

5.1 Отговорност на клиента

5.1.1 Профилът ДЕКАТЛОН е персонална и непрехвърлима. Следователно, Клиентът носи отговорност за профила си ДЕКАТЛОН, която се задължава да използва в съответствие с тези условия. Единствено Клиентът носи отговорност за всяко ползване чрез потребителското му име и парола и е единствен гарант за тяхната поверителност и за използването на картовата сметка за лоялност. Като такъв Клиентът се задължава в частност и не само:

(a) да създаде само един профил за лоялност ДЕКАТЛОН на името си;

(б) да гарантира точността на цялата информация, предоставена на ДЕКАТЛОН при присъединяването си към програмата за лоялност;

(в) да гарантира, че данните, предоставени на ДЕКАТЛОН, дават възможност за връзка с него (телефонен номер, електронна поща), че те са сигурни и се използват единствено от притежателя на профил по програмата за лоялност;

(г) да освободи от отговорност ДЕКАТЛОН в случай на използване от неоправомощени трети лица на предимствата, придобити от клиенти като част от Програмата за лоялност;

(д) да информира ДЕКАТЛОН за всяко неоторизирано използване на профила му за лоялност и за нарушаване на поверителността и сигурността на неговите средства за идентификация;

5.1.3. Запазваме си правото да откажем връщане, ако установим злоупотреба. Като злоупотреба можем да класифицираме:

а) Връщане на един и същ продукт многократно.

(б) Връщане на тествани/използвани продукти на стойност над 500 лв.

(в) Връщане на продукти, свързани с хигиената, безопасността и здравето, като например бельо, лични предпазни средства, продукти за алпинизъм свързани със сигурността.

(г) Използване на повече от една карта Декатлон от един и същи клиент с цел злоупотреба по смисъла, описан в горните точки.

(д) При закупуване на продукта не е маркирана карта Декатлон.

(е) Скъсване или нараняване и причинени други щети на връщания продукт.

(ж) Несъответствие на връщания продукт с този отбелязан в касовата бележка или фактурата.

(з) Всички останали случаи, които Декатлон може да класифицира като злоупотреба, порочна практика и други действия, които целят неправомерно ощетяване на компанията и потребителите ѝ;

5.2 Отговорност на ДЕКАТЛОН

5.2.1 ДЕКАТЛОН се задължава да направи всичко възможно, за да гарантира на клиентите оптимално използване на услугите, свързани с профил ДЕКАТЛОН. И все пак, ДЕКАТЛОН не носи отговорност към притежателя на профил по Програмата за клиентска лоялност в случай на щети, загуби, разходи и/или разноски, понесени по договор, при злоупотреба, небрежност или при друго обстоятелство, независимо дали е възникнало във връзка с Програмата за клиентска лоялност, или с използването на профила от притежателя му и/или с предимство, предоставено на притежателя по силата на Програмата за клиентска лоялност, включително (но не само) по отношение на всяко забавяне, грешки при доставката и/или проблеми с връзката.

5.2.2 Нищо в тази клауза не засяга правата, които клиентът има по закон, включително всички права по отношение на дефектни стоки, доставени от нас.

6. Изгубени или откраднати профили

В случай, че профилът ДЕКАТЛОН и/или интернет профила бъде загубен и/или откраднат, притежателят трябва да информира възможно най-скоро нашия експерт по връзки с обществеността. Профилът ДЕКАТЛОН, интернет профила тогава ще бъдат анулирани и клиентът може да създаде в магазина нов профил ДЕКАТЛОН и/или Интернет профил (според случая).

7. Изменения или спиране на Програмата за клиентска лоялност на Decathlon

7.1 Профил ДЕКАТЛОН и/или интернет профил са валидни за целия срок на Програмата за клиентска лоялност. Въпреки това, ДЕКАТЛОН си запазва правото по всяко време да промени или да спре програмата, без да се налага да мотивира своето решение и без компенсация за клиента.

7.2 Счита се, че всички притежатели на профил, които продължават да използват схемата по Програмата за клиентска лоялност след такава промяна, са приели актуализираните условия.

7.3 Всички притежатели на профил потвърждават и приемат, че тези условия заменят всички предишни версии.

7.4 Препоръчително е Клиентът да чете редовно последната актуализирана версия, достъпна в местния магазин (на местата за карти) или на нашия уебсайт (www.decathlon.bg).

7.5 Липса на активност по профил ДЕКАТЛОН

7.5.1 В случай, че липсва активност по профила ДЕКАТЛОН за период повече от 3 години от последната дата на използване, профилът ще бъде анулиран и всички данни, съхранени на профила, ще бъдат изтрити.

8. Събиране и защита на личните данни

8.1 Получатели на данните

8.1.1 Събраните данни чрез Програмата за лоялност на ДЕКАТЛОН са предназначени за дружеството ДЕКАТЛОН България ЕООД в качеството му на администратор на лични данни. Тази информация е предназначена също и за дружеството-майка ДЕКАТЛОН СА и неговите дъщерни дружества. Клиентите могат също така да прочетат политиката за защита на данните, като последват този линк - https://www.decathlon.bg/c/5-politika-za-zashtita-na-lichnite-danni.

8.1.2 ДЕКАТЛОН може да прехвърли личните данни на своите клиенти на доставчици рамките на групата Декатлон и по-специално на дружеството-майка Декатлон СА, Франция, отговарящи за някои части от управлението на програмата за лоялност. С приемането на настоящите Общи условия, клиентът дава изричното си съгласие за предоставянето на личните му данни на дружества в рамките на групата Декатлон.

8.1.3 Клиентът е уведомен, че ДЕКАТЛОН може да бъде задължен да предостави тези данни, когато това е поискано от компетентните органи, включително в резултат на искане от съдебен орган. Във всички останали случаи ДЕКАТЛОН не предоставя на трети лица личните данни на своите клиенти без тяхното съгласие.

8.2 Цели на обработването

8.2.1 Личните данни, събрани в рамките на тази програма за лоялност, са предмет на компютърна обработка в съответствие с действащите правни норми. Тази обработка позволява доставката на дигитален профил ДЕКАТЛОН, управлението на сметката на клиента, предоставянето на предимства и услуги, свързани с програмата за лоялни клиенти, обработката на поръчки.

8.2.2 Събраните лични данни ще бъдат използвани от ДЕКАТЛОН и мрежата, за да могат посредством обучителни и маркетингови дейности и статистики да предоставят на клиентите максимално адаптирани оферти, в съответствие със спортните им предпочитания, да следят за качеството на предлаганите продукти и услуги и да позволят маркетинг по ел.поща.

8.3 Защита на данните

8.3.1 Клиентът е уведомен, че има право на достъп, поправка, отмяна, изтриване и възражение относно обработката на лични данни, както и всички останали права съгласно Общия регламент за защита на данните. Тези права могат да бъдат упражнени:

(a) При поискване на това на рецепцията на местния магазин (срещу представяне на документ за самоличност)

(б) Чрез профила Декатлон, наличен на уебсайта www.decathlon.bg (с изключение на правото да анулира)

(в) С имейл до [email protected]

8.3.2 Клиентът може да поиска да не получава маркетингови съобщения, дори ако е дал одобрението си преди това. За да направи това, клиентът може да използва методите за контакт, посочени по-горе. За съобщенията по електронната поща, клиентът може да използва средствата, с които разполага в съответните съобщения (линк за отписване в имейл). Тези средства позволяват на клиента да спре този вид комуникация (по технически причини може да са необходими до 10 дни, преди отписването да се осъществи).

8.3.3 По силата на Закона за защита на личните данни, притежателя на профил потвърждава и приема, че информацията, предоставена от притежателя на формуляра-заявление за профил ДЕКАТЛОН и/или интернет профил, се изисква за обработването и издаването на профил ДЕКАТЛОН и/или интернет профил на притежателя.

8.3.4 Личната информация, събрана за целите на Програмата за клиентска лоялност, е предмет на компютърна обработка, която се извършва в съответствие с действащото законодателство.

8.3.5 Притежателят на профил има право на достъп и да коригира личните данни, отнасящи се до него, като може да упражни това право на достъп и коригиране на неговата лична информация както следва:

(a) като влезе в клиентския профил на притежателя в www.decathlon.bg; или

(б) чрез изпращане на имейл до [email protected]

8.3.6 Съгласявайки се с настоящите Условия, клиентът приема да се свързват с него по непромоционални въпроси във връзка с Програмата за клиентска лоялност. Тези съобщения се правят с цел да се предоставят по всеки канал (електронен или не), услугите и информацията по нашата програма. Клиентът е уведомен, че първото прехвърляне на данни се осъществява в този момент. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с e-mail: [email protected]). Клиентът е уведомен, че предоставянето на данните, съдържащи се в това заявление, е задължително и непредоставянето им или некоректното им предоставяне оправомощава програмата да откаже включването. Разделите, които не са обозначени със *, не са задължителни и няма да доведат до отказ по заявлението. Задължителните полета ще бъдат с основание сключване на договор или изрично, информирано и свободно дадено съгласие.

9. Общи

9.1 Лице, което не е страна по тези правила, няма никакви права по или във връзка с тях.

9.2 ДЕКАТЛОН не носи отговорност за свое неизпълнение или забавяне при изпълнението на което и да е от задълженията си по тези условия, ако е причинено от събитие извън разумния контрол на ДЕКАТЛОН ("Форсмажорно събитие"). Задълженията на ДЕКАТЛОН по тези условия са спрени за периода, през който продължава Форсмажорното събитие, и ДЕКАТЛОН ще удължи времето за изпълнението на тези задължения с времетраенето на този период.

9.3 Тези условия се уреждат от българското законодателство. Картодържателят и ДЕКАТЛОН се съгласяват с изключителна юрисдикция на българските съдилища.