Document

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА КЛИЕНТСКА ЛОЯЛНОСТ НА ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД


Общи условия
Последна актуализация на 06 Декември 2023 г.
Настоящите общи условия се отнасят за програмата за клиентска лоялност на ДЕКАТЛОН България ЕООД (“ДЕКАТЛОН”).
Програмата за лоялност се предлага на всички клиенти - физически лица, които имат електронна поща, по-долу наричани "Притежател на профил" или "Клиентът".
DECATHLON е част от групата DECATHLON, контролирана от Decathlon SE, частна компания, регистрирана във Франция, в Търговския и фирмен регистър на Търговския съд на Лил Метропол, под фирмен номер 306 138 900, със седалище и адрес на управление бул. Дьо Монс № 4, 59650 Вилньов д'Аск, Франция.
Присъединявайки се към програмата, Вие приемате тези правила и условия ("ОУ").


Програмата е отворена за всички жители на България на възраст 18 или повече години с юридическа дееспособност.
Спортни клубове, асоциации, компании, работнически съвети и подобни организации са изключени от участие в Програмата.
Присъединявайки се към програмата, Вие потвърждавате, че отговаряте на условията да станете член на програмата ("Член").


Програмата е част от схемата за профили на DECATHLON. За да се присъедините към Програмата и да станете неин член, трябва да създадете онлайн профил DECATHLON на следния уебсайт:https://www.decathlon.bg/. Можете също така да се присъедините към Програмата във всеки от магазините на DECATHLON.
Всички активни притежатели на профили DECATHLON автоматично стават членове и техните онлайн профили се надграждат автоматично с програмата.
Присъединяването към Програмата е безплатно, с изключение на всякакви разходи за интернет връзка или мобилни данни, които може да възникнат при достъпа и използването на уебсайта https://www.decathlon.bg/ и/или приложението DECATHLON. Такива допълнителни разходи са единствено на отговорността на всеки член.
Всеки Член може да се регистрира за Програмата само веднъж. Членството в Програмата е строго персонално и от него не може да се възползва друго лице. Членът не може нито да дава, нито да заема своята електронна членска карта на трета страна. В случай на съмнение DECATHLON си запазва правото да поиска доказателство за самоличност, за да потвърди самоличността на Члена и когато проверката на самоличността даде незадоволителни резултати, DECATHLON може да реши да не присъжда точки за лоялност или други предимства, свързани с членството в Програмата.


За да създадете онлайн профил DECATHLON, трябва да попълните следните задължителни полета:
  • Пол;
  • Собствено име;
  • Фамилно име;
  • Валиден имейл адрес;
  • Дата на раждане;
  • Комуникационни и маркетингови предпочитания.
Като член на програмата, Вие носите отговорност за точността на информацията, която сте споделили с DECATHLON.4.1. Членска карта.
На всеки нов Член ще бъде изпратена електронна членска карта по имейл след приключване на регистрацията му. Картата може да бъде достъпна и чрез приложението DECATHLON и на уебсайта https://www.decathlon.bg/. Картата е персонална, не подлежи на прехвърляне и всеки Член се задължава да я използва съгласно Общите условия на Програмата.
4.2. Политика за връщане
Членовете могат да се възползват от 365-дневната политика за връщане на DECATHLON, чиито условия са достъпни в магазините на DECATHLON и онлайн в раздел Политиката за връщане на Decathlon на уебсайта на DECATHLON.
4.3. Точки за лоялност
Членовете печелят по 10 точки за всеки 1 лев, похарчен за покупка на продукти, продавани и изпращани от DECATHLON, във физическите магазини на DECATHLON или на уебсайта www.decathlon.bg. Картите подарък на DECATHLON, таксите за доставка и продуктите на Decathlon Marketplace са изключени и Членовете няма да печелят никакви точки за лоялност при покупка на такива продукти.
Членовете на програмата могат да генерират по 20 точки за всеки 1 лев, похарчен за продукти втори живот продавани в DECATHLON.
Членовете на програмата имат възможност да генерират по 20 точки за всеки 1 лев, похарчен за услуга извършена в сервизите на DECATHLON.
Членовете могат да генерират допълнителни точки след резервация на събитие през платформата ни за спортни събития https://activities.decathlon.bg/ - 100 допълнителни точки след всяка резервация (максимум 4 пъти в една календарна година).
Членовете имат възможност да генерират допълнителни 500 точки, след създаване на парола и завършване на онлайн профила си (еднократно). Не важи за клиенти, които вече са завършили своята регистрация.
Други допълнителни действия инициирани от Decathlon, които могат да ви донесат допълнителни точки.
За да събира точки за лоялност за покупки на продукти, направени онлайн, всеки Член ще трябва да влезе в своя онлайн профил DECATHLON.
За да събират точки за лоялност за покупки на Продукти, направени в участващите магазини на DECATHLON, членовете трябва или да сканират своята членска карта (профил) на касата, или да я представят на служител на магазина на DECATHLON по време на всяка покупка. DECATHLON не е задължен да присъжда точки за лоялност със задна дата след покупката.
Ако върнете продукт и поискате пълно или частично възстановяване на сумата от DECATHLON, точките за лоялност, съответстващи на възстановената сума, ще бъдат приспаднати от баланса на Вашите точки за лоялност. Когато оставащият Ви баланс е недостатъчен, балансът ще бъде актуализиран до отрицателна стойност.
DECATHLON си запазва правото да променя този механизъм за печелене на точки за лоялност по свое усмотрение по всяко време, без да посочва причина и без предварително уведомление.
4.4. Еднократни оферти и краткосрочни кампании
DECATHLON може да предлага еднократни търговски оферти и краткосрочни кампании, позволяващи на членовете да печелят допълнителни точки за лоялност.
DECATHLON си запазва правото да променя този допълнителен механизъм за печелене на точки за лоялност по свое усмотрение по всяко време, без да посочва причина и без предварително уведомление.
4.5. Превръщане на точки за лоялност във ваучер
Всеки Член, който е генерирал 3000 или 5000 точки за лоялност, има възможност да превърне тези точки във ваучери на DECATHLON на стойност съответно 10 лв (3000 точки) и 20 лв (5000 точки) , валиден 3 месеца от датата на генерирането му. За да превърнат точките за лоялност във ваучер, Членовете трябва да влязат в своя онлайн профил DECATHLON и да следват инструкциите, посочени в раздела за точки за лоялност.
Ваучерът трябва да се използва само от Члена на Програмата, който е притежател на профила DECATHLON, спечелил е точките за лоялност в своя профил DECATHLON и е активирал създаването на ваучера. Този Член може да използва ваучера за онлайн покупка през своя онлайн профил DECATHLON или за покупки в магазините на DECATHLON в съответствие с тези Общи условия.
Всеки ваучер трябва да бъде използван в пълния размер на сумата за продукт, продаван и разпространяван от DECATHLON, така че ваучерът да бъде приспаднат от покупната цена и по този начин да се намали действителната обща сума за плащане и ефективно да се изразходва ваучерът.
Пълната сума на ваучера трябва да бъде изразходвана с една транзакция. Когато стойността за покупка на продукта е по-малка от стойността на ваучера, неизползваният баланс на ваучера ще бъде загубен. За повече яснота се уточнява, че DECATHLON няма да носи отговорност за каквито и да било загуби или компенсации в това отношение.
Ваучерът не може да се прехвърля и само Членът, осребрил точките си за лоялност, има право да го използва в съответствие с тези Общи условия.
Ваучерът може да бъде използван за покупка само за посочените по-горе продукти. Услуги, доставка до дома, доставка на пакети и всякакви други транзакции, които не са свързани с продукти, са изключени. Ваучерът не се заменя за пари в брой.
4.6. Други предимства
Периодично DECATHLON може да предоставя допълнителни оферти и предимства по свое усмотрение. DECATHLON си запазва правото да допълва предимствата, включени в Програмата, по-специално с услуги, предлагани от вътрешни и/или външни партньори.
Тези предимства са предмет на специфичните условия на програмата и на условията на партньорите на DECATHLON. Тези предимства може да варират в зависимост от магазина на DECATHLON, избран от Члена при регистрация и/или създаване на неговия онлайн профил DECATHLON.
4.7. Персонализирани предложения
Членовете ще получават персонализирани предложения от DECATHLON, ако са избрали да получават имейл и маркетингова комуникация от DECATHLON. Тези персонализирани предложения ще включват важна информация за жизнения цикъл на техните точки и награди, както и специални съобщения за актуализации на предимствата.

Натрупването на точки за лоялност за закупени Продукти започва веднага след присъединяването на Член към Програмата. DECATHLON не е длъжен при никакви обстоятелства да предоставя точки за лоялност за покупки, направени преди Членът да се присъедини към Програмата. Членовете могат да проверят текущия си баланс от точки за лоялност на уебсайта тук както и на мобилното приложение на DECATHLON. Членовете могат да харчат своите точки за лоялност на уебсайта www.decathlon.bg, мобилното приложение и в магазините на DECATHLON. За да направят това, членовете ще трябва да влязат в своя онлайн профил DECATHLON и да превърнат своите точки за лоялност във ваучер, за да могат да направят онлайн покупка. За да използват своя ваучер в участващите магазини DECATHLON, членовете трябва или да сканират своя ваучер и членска карта на касата, или да ги представят на служител на магазина на DECATHLON по време на покупката.
DECATHLON си запазва правото да променя или прекратява механизма за печелене на точки за лоялност по свое усмотрение по всяко време, без да посочва причина и без предварително уведомление.

Събраните точки за лоялност ще бъдат валидни 12 месеца и следователно Членовете трябва да ги използват в рамките на 12 месеца от датата на получаването им.

Членове, които забележат подозрителна или измамна дейност във връзка с техния членски профил и/или карта в Програмата, трябва незабавно да уведомят DECATHLON за това. В противен случай всяка такава дейност ще бъде приписана директно на Члена на основанията, посочени в параграфа по-долу.
В случай че Член на Програмата не спазва настоящите Общи условия, използва Програмата недобросъвестно или ако DECATHLON открие измамно използване на Програмата от страна на Член или трета страна, DECATHLON си запазва правото да анулира съответното членство в Програмата по свое усмотрение. В резултат на това Членът вече няма да може да се възползва от точките за лоялност, придобити по време на членството в Програмата. За повече яснота се уточнява, че DECATHLON, няма да носи отговорност за каквито и да било загуби или компенсации в това отношение.

DECATHLON обработва Вашата лична информация, както е посочено в Декларацията за поверителност на DECATHLON, достъпна раздел Лични данни и бисквитки на уебсайта на DECATHLON.

Всеки член е отговорен за точността на своите лични данни, споделени с DECATHLON. Членовете могат да актуализират личната си информация, като влязат в онлайн профила си DECATHLON на уебсайта www.decathlon.bg.

За всякакви въпроси или оплаквания, свързани с Вашето членство в Програмата, моля, свържете се с нашия отдел за Обслужване на клиенти чрез уебсайта или изпратете имейл до [email protected].


Програмата е безплатна услуга, свързана с клиентски профил DECATHLON. Членовете, които желаят да се отпишат, трябва да изтрият своя онлайн профил DECATHLON, като се свържат с нашия отдел за Обслужване на клиенти през уебсайта или по имейл до [email protected].
Веднага след като се отпишете от Програмата и изтриете своя онлайн профил DECATHLON, Вашите точки за лоялност и награди ще бъдат изтрити окончателно без възможност за възстановяване.


DECATHLON си запазва правото да прекрати Програмата изцяло и по свое усмотрение по всяко време и без да посочва причина. DECATHLON ще положи разумни усилия, за да уведоми предварително всички Членове на програмата. При всяко такова прекратяване на Програмата, всички точки за лоялност ще бъдат загубени завинаги без възможност за възстановяване или обезщетение от страна на DECATHLON.
DECATHLON може по всяко време да откаже да издаде, оттегли, анулира или прекрати индивидуален членски профил DECATHLON и/или да премахне титуляр на профил, когато DECATHLON основателно счита, че профилът и/или титулярят на профила са свързани с кражба, неправомерно поведение, злоупотреба или обидно поведение или с предоставяне на невярна или подвеждаща информация на DECATHLON.


Препоръчваме на Членовете да проверяват редовно тези Общи условия, а DECATHLON си запазва правото да променя Общите условия по всяко време без предупреждение.

Всякакви съществени промени могат да бъдат съобщени с разумно предизвестие чрез средствата за комуникация, избрани от DECATHLON.

Ако продължат да използват Програмата, се приема, че Членовете се съгласяват с всякакви промени в тези Общи условия.

Доколкото е разрешено от закона, DECATHLON, неговите агенти, дистрибутори и подизпълнители при никакви обстоятелства няма да носят отговорност или да имат задължението да компенсират Членове на Програмата или да поемат каквато и да е отговорност за загуби, щети, телесна повреда или смърт, настъпили в резултат на Членството в Програмата.

Всеки достъп и използване на уебсайта www.decathlon.bg и приложението DECATHLON се регулира от Условията за използване | Decathlon. Всяка продажба в магазина и на уебсайта www.decathlon.bg www.decathlon.bg ще се регулира от Условията за доставка | Decathlon. Тези Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Великобритания и Уелс. Всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с тези Общи условия, ще се регулира и тълкува в съответствие със законодателството на Великобритания и Уелс. Съдилищата на Великобритания и Уелс ще имат изключителната юрисдикция за уреждане на такъв спор или иск.