БАЛАНС И ВАЛИДНОСТ НА ТВОЯТА КАРТА ПОДАРЪК

ПРОВЕРИ ДАТАТА, ДО КОЯТО Е ВАЛИДНА ТВОЯТА КАРТА ПОДАРЪК, БАЛАНСА НА СУМАТА И ИСТОРИЯТА НА ТВОИТЕ ПОКУПКИ.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

  • Наличната сума по картата може да се използва единствено и само за покупки от Декатлон и не подлежи на връщане и възстановяване на сумата по нея, дори в случай на загуба, кражба или изтекъл срок на валидност, чието проследяване е отговорност на нейния притежател.

  • Заредената сума може да се използва на части или да доплатите с друго платежно средство при по-голяма сума на поръчката.

  • След зареждането на карта подарък са нужни до 72 часа техническо време, за да бъде тя активна за употреба.

  • Карта подарък закупена в България може да използвате на територията на следните страни: България, Испания, Франция, Холандия, Белгия, Германия, Италия, Португалия, Великобритания, Полша, Унгария, Румъния, Турция, Чехия, Швеция, Словакия, Хърватия, Швейцария, Канада, Ирландия, Малта, Австрия, Гърция, Люксембург, Латвия, Нова Каледония, Френска Полинезия.

  • За целите на отчитане на разхода при закупуване на Карта подарък на Декатлон не се съставя фактура, а приемо-предавателен протокол (ЗДДС Чл. 131б. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)).

  • Относно корпоративни поръчки можете да пуснете запитване към контактния ни център.