SIMOND Реф. 8734478 4489384

ТЕЧЕН МАГНЕЗИЙ ЗА КАТЕРЕНЕ V2

12,90 лв.
Единична цена 103.2/L
Не се предлага онлайн

Наличност по магазини

Предназначен за катерене в зала, по отвесни скали или скален блок.

ПРЕДИМСТВА

Лесно използване

Разклатете, сложете 2 капки на ръцете и размажете фин слой върху пръстите.

Бързо изсъхване

Изсъхва бързо: само 22 секунди. Може да варира в зависимост от условията.

Сцепление

Много добър захват за улесняване сцеплението и контакта с хватките.

Техническа информация

Състав

Продуктът съдържа 72,9% алкохол (изопропанол) и колофан.

Колофанът подобрява сцеплението, а алкохолът ускорява изсъхването.

ХИМИЧЕН ПРОДУКТ - МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ОПРЕДЕЛЕНА ОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ, ТОЗИ ПРОДУКТ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ОПРЕДЕЛЕНА ОПАСНОСТ. Спазвайте предпазните мерки при употреба.Силно запалими течности и пари.

Може да причини алергична кожна реакция.

Силно дразни очите.

Може да причини сънливост или световъртеж.

Да се съхранява далече от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и всякакви източници на запалване.

Да не се пуши по време на работа.

Използвайте само на открито или в добре проветриви помещения.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ

Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи на пострадалия, ако можете да направите това лесно.

Изплакнете отново.

В случай на дразнене или обрив се консултирайте с лекар.

ПРОИЗВЕДЕНО В ГЕРМАНИЯ

Произведен при нашия партньор в Германия.

Тестване и гаранция

Тестване на продукт

Разработен от нашите екипи в долината Шамони (Франция) в подножието на Монблан. Техническите ни партньори подложиха този продукт на полеви изпитания, за да се уверят в ефективността му при реална употреба.

Гаранция

2 Години

Съгласие от

Катерачите и инструкторите по катерене на екипа на SIMOND. ТЕЧЕН МАГНЕЗИЙ ЗА КАТЕРЕНЕ STRONG GRIP.