Можете да изберете плащане с наложен платеж или плащане с кредитна/дебитна карта онлайн. В зависимост от предпочитания начин, ще получите допълнителни инструкции, ако е необходимо.

Начин на плащане

Предлаганите начини за плащане са:

  • Наложен платеж (плащане в брой на куриера при доставка);
  • С кредитна/дебитна карта онлайн.

Наложен платеж (плащане в брой на куриера при доставка) 

Плащането е на цялата стойност (посочена в имейла за завършена поръчка) и се заплаща в български лева, директно на куриера при получаване на пратката.

Плащане с кредитна/дебитна карта онлайн

Плащането онлайн се извършва с лична кредитна/дебитна карта или карта на Вашата фирма – при безопасни условия. Приемат се кредитни и дебитни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код).

Decathlon.bg използва Adyen, международен картов оператор (за гарантиране на сигурността на транзакциите) .

За коректното извършване на транзакцията, чрез Adyen трябва да предоставите кода на кредитната/дебитната карта (всички цифри от 4-те групи на лицевата страна на картата, без интервали), дата на изтичане и отпечатаните последни три цифри от гърба на картата с вашия подпис (в зависимост от картата, те могат да липсват).

Независимо от валутата, с която разполагате в сметката, транзакциите се извършват в евро според актуалния обменен курс, определен от Вашата банка, както и според условията на картата.

При плащане чрез Adyen, обработката на данните за Вашата карта се извършва само и единствено от сървърите на Adyen. Decathlon.bg не обработва и съхранява детайли относно Вашата кредитна или дебитна карта.

ПРАВО НА ЖАЛБА

При плащане онлайн с кредитна или дебитна карта вие имате право на жалба относно предоставената платежна услуга в срок до 2 години от транзакцията в съответствие с разпоредбите на Директива ЕС 2015/2366 за платежните услуги, както и на чл.174 и следващите от Закона за платежните услуги и платежните системи. Жалбата следва да подадете на имейл contactbg@decathlon.com, като ще ви бъде отговорено в законоустановените срокове и в съответствие с процедурата за разглеждане на жалби на доставчика на платежни услуги. В случай на непроизнасяне по жалбата ви или на неудовлетвореност от решението по нея може да се обърнете към Помирителната комисия за платежни спорове на https://abanksb.bg/pkps/pkps-sporove-En.html и да подадете жалба до нея.


Показване